Kalite Politikamız

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZ

Yönetim sisteminin müşteri memnuniyeti başta olmak üzere tüm paydaşların memnuniyeti odaklı olduğuna inanan İZMİR TEKNOLOJİ A.Ş. olarak,

 • Hizmet sunumunu hatasız yapmayı hedefleyerek uygun maliyet ile üstün bir kalite seviyesine ulaşmayı,

 • İç / Dış Müşteriler, Tedarikçiler ve ilgili diğer tüm 3. taraf bağlamlarımız ile kurumsal iletişimde teknolojik imkânları kullanarak zamanında, hızlı ve etkin çalışan bir sistem oluşturmayı,

 • Çevreci ve sürdürülebilir teknolojiler üretmeyi ve geliştirmeyi,

 • ISO 9001, ISO 27001, ISO 27701, ISO 22301, ISO 20000-1, ISO 10002 Yönetim Sistemini kurmayı, yürütmeyi, geliştirmeyi, performans kriterlerini ve süreç faaliyetlerini sürekli denetleyerek gerekli görülen iyileştirmeleri tespit etmeyi, faaliyetlerin yasal ve standartlara göre uygulanabilirlik şartlarını sağlamayı ve sürdürülebilir bir sistem yapısı oluşturmayı,

 • Kurumumuzda katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışı ile tüm süreçlerimiz de liderliği ve çalışan katılımını teşvik ederek takım çalışmasını benimsetmeyi,

 • Mükemmeli hedefleyen bir tutumla gerçekleştirdiğimiz hizmetlerde tüm müşterilerimizin memnuniyetini artırmayı, memnuniyeti en üst düzeyde tutmayı, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmeyi, değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımı ile zamanında hizmet gerçekleştirmeyi, olumsuz maliyetleri azaltmayı,

 • Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesi için kontrol işlemlerimizi geliştirmeyi,

 • Tüm müşteri şartlarına ve yasal yükümlülüklerine uyum sağlamayı,

 • Firmamıza, müşterilerimize, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığının bilgi ve veri güvenliği risklerini belirlemeyi, sistematik olarak ele alarak sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin oluşmasına imkân vermeyen bir yapı haline getirmeyi,

 • Tüm süreçlerimizde Kalite, Bilgi Güvenliği, İş Sürekliliği, Hizmet Yönetimi, Veri Güvenliği ve Müşteri Memnuniyeti kapsamında oluşabilecek riskleri tespit etmeyi ve yönetmeyi,

 • Operasyonlarımızda Kalite, Bilgi Güvenliği, İş Sürekliliği, Hizmet Yönetimi, Veri Güvenliği kapsamında oluşabilecek riskleri tespit etmeyi ve gerekli önlemlerini almayı,

 • Eğitim ve danışmanlıkta tüm süreçler genelinde eğitim faaliyetlerine tam katılım sağlamayı ve yüksek düzeyde farkındalık yaratmayı,

 • Uluslararası standartlar düzeyinde sürdürülebilir hizmet vermeyi, sürekli gelişim için eğitimleri, kültürel ve sosyal faaliyetlerimizi artırmayı, bu etkinliklerin sağladığı faydalar konusunda toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmayı, tabana yayılmasını sağlamayı, bu yolla kurumsal kültürün oluşmasını sağlamayı,

 • Tabi olduğu ulusal, uluslararası ve sektörel düzenlemeleri, yasal ve ilgili mevzuat gerekleri, standartların beklentilerini yerine getirmeyi, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamayı, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan gereksinimleri sağlamayı,

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında çalışanlara, müşterilere, ziyaretçilere, tedarikçilere, iş ortaklarına ve ilgili diğer 3.taraflara ait kişisel verilerin/bilgilerin toplanması, işlenmesi, aktarılması, korunması ve güvenli imhası konusunda tüm sorumlulukları karşılamayı,

 • Taahhüt ederiz.